For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.05.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.05.2000 Examinarea preliminara 10.01.2001 Examinarea de fond 31.08.2001 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2002 Eliberarea brevetului (C2) 04.05.2003 Valabil pana la 30.09.2005 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1725
(21)Numarul depozituluia 2000 0083
(22)Data depozitului2000.05.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.06.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŢIULEANU Dumitru, MD; MARIAN Svetlana, MD; MIRON Valeriu, MD; POTJE-KAMLOTH KARIN Petru, DE; LIESS HANS-DIETER Erwin, DE;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢIULEANU Dumitru, MD; MARIAN Svetlana, MD; MIRON Valeriu, MD; POTJE-KAMLOTH KARIN Petru, DE; LIESS HANS-DIETER Erwin, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŢIULEANU Dumitru, MD; MARIAN Svetlana, MD; MIRON Valeriu, MD; POTJE-KAMLOTH KARIN Petru, DE; LIESS HANS-DIETER Erwin, DE;
(54)Titlul inventieiSesizor de gaze toxice  
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2002
B1, BOPI 08/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.08.31
(47)Data eliberării brevetului2002.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.05.04
 Data decăderii din drepturi2003.05.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200083