For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.05.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.05.2000 Examinarea preliminară 18.12.2000 Examinarea de fond 31.01.2002 Publicarea cererii (A) 31.05.2002 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.11.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2003 Eliberarea brevetului (G2) 12.05.2006 Valabil până la 31.08.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1919
(21)Numarul depozituluia 2000 0084
(22)Data depozitului2000.05.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMATCOVSCHI Constantin, MD; COJOCARU-TOMA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu medicamentos
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/17 (2006.01); A61K 31/41 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.05.31
(47)Data eliberării brevetului2002.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria, TIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.05.12
 Data decăderii din drepturi2006.05.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200084