For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1585
(21)Numarul depozituluia 2000 0088
(22)Data depozitului2000.05.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCIOBANU Pavel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBANU Pavel, MD; PROCOPIŞIN Vasile, MD; CREŢU Alina, MD; GULPE Alexei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCIOBANU Pavel, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu biostimulator
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/12 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01); A61P 19/02 (2006.01); A61P 27/16 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.01.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.05.24
 Data decăderii din drepturi2003.05.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200088