For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.05.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.05.2000 Examinarea preliminara 06.10.2000 Examinarea de fond 31.01.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2001 Eliberarea brevetului (G2) 24.05.2003 Valabil pana la 30.06.2005 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1585
(21)Numarul depozituluia 2000 0088
(22)Data depozitului2000.05.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCIOBANU Pavel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBANU Pavel, MD; PROCOPIŞIN Vasile, MD; CREŢU Alina, MD; GULPE Alexei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCIOBANU Pavel, MD;
(54)Titlul inventieiRemediu biostimulator
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2001
F1, BOPI 01/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/12 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01); A61P 19/02 (2006.01); A61P 27/16 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.01.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.05.24
 Data decăderii din drepturi2003.05.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200088