For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.05.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.2000 Examinarea preliminară 06.10.2000 Examinarea de fond 31.01.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2001 Eliberarea brevetului (G2) 24.05.2003 Valabil până la 30.06.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 24.05.2020 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1585
(21)Numarul depozituluia 2000 0088
(22)Data depozitului2000.05.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCIOBANU Pavel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBANU Pavel, MD; PROCOPIŞIN Vasile, MD; CREŢU Alina, MD; GULPE Alexei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCIOBANU Pavel, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu biostimulator
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/12 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01); A61P 19/02 (2006.01); A61P 27/16 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.01.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.05.24
 Data decăderii din drepturi2003.05.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200088