For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.05.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.02.2001 Examinarea de fond 31.12.2001 Publicarea cererii (A) 31.08.2002 Publicarea hot. de acordare (F2) 28.02.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2003 Eliberarea brevetului (G2) 26.05.2004 Valabil pana la 30.11.2005 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1977
(21)Numarul depozituluia 2000 0092
(22)Data depozitului2000.05.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiJUCOVSCHI Constantin, MD; CARAUŞ Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJUCOVSCHI Constantin, MD; CARAUŞ Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiJUCOVSCHI Constantin, MD; CARAUŞ Alexandru, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de pronosticare a evoluţiei sindromului de insuficienţă cardiacă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2003
F2, BOPI 08/2002
A, BOPI 12/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/02 (2006.01); G01D 21/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCHIŢCO Eugen, IUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.05.26
 Data decăderii din drepturi2004.05.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200092