For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.05.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.01.2001 Examinarea de fond 31.07.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2002 Eliberarea brevetului (G2) 31.05.2002 Valabil pana la 31.12.2004 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1698
(21)Numarul depozituluia 2000 0096
(22)Data depozitului2000.05.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORNEA Filip, MD; KUSTUROV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al leziunilor vertical-instabile ale oaselor pelviene
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2002
F1, BOPI 07/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01); A61F 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.07.31
(47)Data eliberării brevetului2002.02.28
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.05.31
 Data decăderii din drepturi2002.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200096