For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.06.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.06.2001 Examinarea de fond 31.12.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2002 Eliberarea brevetului (G2) 02.06.2005 Valabil pana la 31.08.2006 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1800
(21)Numarul depozituluia 2000 0097
(22)Data depozitului2000.06.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.11.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiStimulator de creştere a plantelor de triticale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2002
F1, BOPI 12/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 63/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.12.31
(47)Data eliberării brevetului2002.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.06.02
 Data decăderii din drepturi2005.06.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200097