For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.06.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.01.2001 Examinarea de fond 30.06.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2001 Eliberarea brevetului (G2) 13.06.2006 Valabil pana la 10.10.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1686
(21)Numarul depozituluia 2000 0100
(22)Data depozitului2000.06.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.06.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUZINA DE TRACTOARE, "TRACOM" S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBEGANSCHII Stanislav, MD; CALUŢCHII Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUZINA DE TRACTOARE, "TRACOM" S.A., MD;
(54)Titlul inventieiMecanism de direcţie al mijlocului de transport
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2002
F1, BOPI 06/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B62D 1/00 (2006.01); B62D 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.06.30
(47)Data eliberării brevetului2002.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.13
 Data decăderii din drepturi2006.06.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200100