For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.06.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.01.2002 Publicarea cererii (A) 31.05.2002 Publicarea hot. de acordare (B2) 14.11.2002 Examinarea de fond 30.11.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2002 Eliberarea brevetului (C2) 19.06.2007 Valabil pana la 31.08.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1926
(21)Numarul depozituluia 2000 0102
(22)Data depozitului2000.06.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.06.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA-VIN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOCLEA Tatiana, MD; VĂZDĂUŢAN Tamara, MD; CIOCLEA Jana, MD; OBADĂ Leonora, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA-VIN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a vinului natural sec aromatizat
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.05.31
(47)Data eliberării brevetului2002.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.19
 Data decăderii din drepturi2007.06.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200102