For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.06.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.11.2000 Examinarea de fond 31.08.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2002 Eliberarea brevetului (G2) 23.06.2002 Valabil pana la 31.10.2004 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1726
(21)Numarul depozituluia 2000 0106
(22)Data depozitului2000.06.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.06.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD; TIGHINEANU Ion, MD; VIERU Tatiana, MD; MANOLE Mihail, MD; COSEAC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(54)Titlul inventieiFotoreceptor de radiaţie ultravioletă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2002
F1, BOPI 08/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.08.31
(47)Data eliberării brevetului2002.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.06.23
 Data decăderii din drepturi2002.06.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200106