For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.06.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.12.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.06.2001 Examinarea de fond 30.06.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2001 Eliberarea brevetului (G2) 29.06.2006 Valabil până la 10.10.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1610
(21)Numarul depozituluia 2000 0113
(22)Data depozitului2000.06.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.06.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD; NICOLAU-GOREA Artemisia, MD; UNCUŢA Diana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al stomatitei aftoase recidivante cronice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/015 (2006.01); A61K 31/445 (2006.01); A61K 38/33 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.12.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, GROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.29
 Data decăderii din drepturi2006.06.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200113