For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.07.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.01.2001 Examinarea de fond 30.04.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2001 Eliberarea brevetului (G2) 19.07.2006 Valabil pana la 30.11.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1656
(21)Numarul depozituluia 2000 0123
(22)Data depozitului2000.07.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.07.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDUMBRAVA Vlada-Tatiana, MD; GOREA Gabriela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnosticare a proceselor autoimune în hepatitele cronice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2001
F1, BOPI 04/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/145 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.04.30
(47)Data eliberării brevetului2001.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.19
 Data decăderii din drepturi2006.07.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200123