For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.07.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.01.2001 Examinarea de fond 31.07.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2002 Eliberarea brevetului (G2) 20.07.2008 Valabil până la 31.01.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1702
(21)Numarul depozituluia 2000 0127
(22)Data depozitului2000.07.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.07.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; HAIDABER Piotr, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; HAIDABER Piotr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; HAIDABER Piotr, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de ingrediente pentru obţinerea balsamului curativo-profilactic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.07.31
(47)Data eliberării brevetului2002.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.07.20
 Data decăderii din drepturi2008.07.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200127