For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.07.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.08.2001 Examinarea de fond 28.02.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2002 Eliberarea brevetului (G2) 28.07.2007 Valabil până la 30.09.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1854
(21)Numarul depozituluia 2000 0130
(22)Data depozitului2000.07.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; POPOVICI Ion, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament în insuficienţa cardiacă congestivă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 9/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.02.28
(47)Data eliberării brevetului2002.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.07.28
 Data decăderii din drepturi2007.07.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200130