For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.09.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.06.2001 Examinarea de fond 30.04.2002 Publicarea cererii (A) 31.07.2003 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.01.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2004 Eliberarea brevetului (C2) 28.09.2004 Valabil pana la 31.01.2006 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2220
(21)Numarul depozituluia 2000 0160
(22)Data depozitului2000.09.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMIRON Valeriu, MD; MARIAN Svetlana, MD; ŢIULEANU Dumitru, MD; ŢULEANU Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMIRON Valeriu, MD; MARIAN Svetlana, MD; ŢIULEANU Dumitru, MD; ŢULEANU Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMIRON Valeriu, MD; MARIAN Svetlana, MD; ŢIULEANU Dumitru, MD; ŢULEANU Constantin, MD;
(54)Titlul inventieiSensor  heterojoncţional de gaze toxice
(13)Codul documentului
C2, BOPI 02/2004
B2, BOPI 07/2003
A, BOPI 04/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia, COJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.09.28
 Data decăderii din drepturi2004.09.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.06.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200160