For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.10.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.10.2000 Examinarea preliminara 15.01.2001 Examinarea de fond 30.11.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2002 Eliberarea brevetului (G2) 18.10.2002 Valabil pana la 30.11.2004 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1773
(21)Numarul depozituluia 2000 0175
(22)Data depozitului2000.10.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.11.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTUDORACHE Gheorghe, MD; SCUTARU Iurie, MD; TOMA Simion, MD; NEGRU Petru, MD; ŞIŞCANU Gheorghe, MD; CHIRILOV Eleonora, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de determinare a rezistenţei la ger a plantelor de viţă de vie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2002
F1, BOPI 11/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/00 (2006.01); G01N 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.11.30
(47)Data eliberării brevetului2002.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCRASNOVA Nadejda
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.10.18
 Data decăderii din drepturi2002.10.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200175