For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.10.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 26.10.2000 Depunerea cererii 14.11.2000 Examinarea preliminară 16.05.2001 Examinarea de fond 31.08.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2002 Eliberarea brevetului (G2) 24.10.2002 Valabil până la 31.10.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 24.10.2020 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1718
(21)Numarul depozituluia 2000 0182
(22)Data depozitului2000.10.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.12.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiHILINICENCO Igor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHILINICENCO Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiHILINICENCO Igor, MD;
(54)Titlul inventiei Joc de masă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A63D 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.08.31
(47)Data eliberării brevetului2002.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.10.24
 Data decăderii din drepturi2002.10.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200182