For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.11.2000 Examinarea preliminara 18.06.2001 Examinarea de fond 28.02.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2002 Eliberarea brevetului (G2) 12.10.2005 Valabil pana la 29.12.2006 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1855
(21)Numarul depozituluia 2000 0184
(22)Data depozitului2000.10.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.10.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petr, BY;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRASOCICO Petru, BY; EREMIA Nicolai, MD; BIRMAN Boris, BY; JACOV Mihail, BY; DEAGILEV Cuzmin, BY; GRUŞIN Vladimir, BY;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petr, BY;
(54)Titlul inventieiMetodă de imunizare a păsărilor împotriva infecţiilor  virale (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2002
F1, BOPI 02/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 38/01 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.02.28
(47)Data eliberării brevetului2002.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru, GROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.10.12
 Data decăderii din drepturi2005.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200184