For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.11.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 06.07.2001 Examinarea de fond 30.11.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 27.11.2003 Valabil până la

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1794
(21)Numarul depozituluia 2000 0199
(22)Data depozitului2000.11.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.12.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPROCOPIUC Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPROCOPIUC Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPROCOPIUC Serghei, MD;
(54)Titlul inventiei Cazan de încălzit apă cu gaz
(13)Codul documentuluiF1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24H 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, EGOROV Tamara, COZMA Valeriu
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200199