For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.12.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.05.2002 Examinarea de fond 31.07.2002 Publicarea cererii (A) 31.01.2003 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.07.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2003 Eliberarea brevetului (G2) 08.12.2006 Valabil pana la 29.02.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2062
(21)Numarul depozituluia 2000 0203
(22)Data depozitului2000.12.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.06.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNETREBA Natalia, MD; CRASNOVA Nadejda, MD; PARŞACOVA Lidia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNETREBA Natalia, MD; CRASNOVA Nadejda, MD; PARŞACOVA Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNETREBA Natalia, MD; CRASNOVA Nadejda, MD; PARŞACOVA Lidia, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie pentru fabricarea biscuiţilor pentru diabetici (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2003
F2, BOPI 01/2003
A, BOPI 07/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 13/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
(47)Data eliberării brevetului2003.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.08
 Data decăderii din drepturi2006.12.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200203