For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.12.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.12.2000 Examinarea preliminara 07.06.2001 Examinarea de fond 30.11.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2002 Eliberarea brevetului (G2) 18.12.2006 Valabil pana la 29.02.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1792
(21)Numarul depozituluia 2000 0210
(22)Data depozitului2000.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.12.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGAGARA Liudmila, MD; GAŞIN Petru, MD; REVENCO Mihail, MD; TIMCO Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de preparare a straturilor de sulfură de cadmiu
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2002
F1, BOPI 11/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C30B 29/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.11.30
(47)Data eliberării brevetului2002.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.18
 Data decăderii din drepturi2006.12.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200210