For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.12.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.12.2000 Examinarea preliminara 05.06.2001 Examinarea de fond 30.11.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2002 Eliberarea brevetului (G2) 19.12.2005 Valabil pana la 31.03.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1790
(21)Numarul depozituluia 2000 0212
(22)Data depozitului2000.12.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.03.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRĂCIUN Alexandru, MD; DUCA Gheorghe, MD; CRĂCIUN Svetlana, MD; MORARU Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiLubrifiant de placare a metalelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2002
F1, BOPI 11/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C10M 125/04 (2006.01); C10N 10/08 (2006.01); C10N 30/06 (2006.01); C10N 50/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.11.30
(47)Data eliberării brevetului2002.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.12.19
 Data decăderii din drepturi2005.12.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200212