For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.12.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 15.01.2001 Examinarea preliminară 07.05.2001 Examinarea de fond 31.12.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2002 Eliberarea brevetului (G2) 27.12.2005 Valabil până la 31.03.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1810
(21)Numarul depozituluia 2001 0003
(22)Data depozitului2000.12.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.04.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMIHAILENCO Alexandr, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMIHAILENCO Alexandr, MD; MOROZOVA Tatiana, MD; MIHAILENCO Denis, MD; BALAN Grigorie, MD; ZUBAREV Victor, MD; DONEŢ Boris, MD; LIUBIŢKI Valerii, MD; GREC Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMIHAILENCO Alexandr, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie de purificare biochimică a apelor reziduale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.12.31
(47)Data eliberării brevetului2002.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.12.27
 Data decăderii din drepturi2005.12.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200003