For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.12.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.01.2001 Examinarea preliminara 14.06.2001 Examinarea de fond 30.11.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2002 Eliberarea brevetului (G2) 28.12.2005 Valabil pana la 31.03.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1782
(21)Numarul depozituluia 2001 0004
(22)Data depozitului2000.12.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.12.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; MACARI Vasile, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; BEJENARU Marcel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de stimulare a productivităţii  la iepurele de puf
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2002
F1, BOPI 11/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/00 (2006.01); A61K 35/66 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.11.30
(47)Data eliberării brevetului2002.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.12.28
 Data decăderii din drepturi2005.12.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200004