For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.01.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.01.2001 Examinarea preliminara 19.07.2001 Examinarea de fond 30.09.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2003 Eliberarea brevetului (C2) 10.01.2007 Valabil pana la 31.03.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2003
(21)Numarul depozituluia 2001 0012
(22)Data depozitului2001.01.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.01.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD; BÂRCĂ Maria, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiComplecşi interni de cupru (II) cu acţiune antimicrobiană şi antimicotică
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2003
B1, BOPI 09/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.09.30
(47)Data eliberării brevetului2003.04.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.10
 Data decăderii din drepturi2007.01.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200012