For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.01.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.01.2001 Examinarea preliminara 09.07.2001 Examinarea de fond 28.02.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2002 Eliberarea brevetului (G2) 15.01.2007 Valabil pana la 31.03.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1863
(21)Numarul depozituluia 2001 0018
(22)Data depozitului2001.01.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.01.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"OENOLAB" S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; PRIDA Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"OENOLAB" S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinurilor mature
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2002
F1, BOPI 02/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12H 1/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.02.28
(47)Data eliberării brevetului2002.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCRASNOVA Nadejda
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.15
 Data decăderii din drepturi2007.01.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200018