For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1863
(21)Numarul depozituluia 2001 0018
(22)Data depozitului2001.01.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.01.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"OENOLAB" S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; PRIDA Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"OENOLAB" S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a vinurilor mature
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12H 1/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.02.28
(47)Data eliberării brevetului2002.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCRASNOVA Nadejda
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.15
 Data decăderii din drepturi2007.01.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200018