For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.12.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.01.2001 Examinarea preliminara 19.04.2001 Examinarea de fond 31.07.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2003 Eliberarea brevetului (C2) 15.12.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1959
(21)Numarul depozituluia 2001 0023
(22)Data depozitului2000.12.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.12.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; GAINA Anton, MD; ŞAVIDZE Zauri, MD; ZADOROJNÎI Boris, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Maşină de stropit cu rampă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.07.31
(47)Data eliberării brevetului2003.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondMELNIC Diana, COZMA Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.12.15
 Data decăderii din drepturi2009.12.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:6217, 2002.09.20
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL, MD; Bd. Miron Costin nr. 7, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD; Bd. Miron Costin nr. 7, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Nr. şi data deciziei:4467, 2007.05.03
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200023