For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.01.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.02.2001 Examinarea preliminară 04.01.2002 Examinarea de fond 30.06.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2003 Eliberarea brevetului (G2) 31.01.2006 Valabil până la 31.03.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1946
(21)Numarul depozituluia 2001 0028
(22)Data depozitului2001.01.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.01.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DUDNICENCO Tatiana, MD; DRAGALIN Ion, MD; VLAD Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a biomasei algei verzi Haematococcus pluvialis
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.06.30
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.01.31
 Data decăderii din drepturi2006.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200028