For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.02.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 07.06.2001 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2002 Eliberarea brevetului (G2) 02.02.2006 Valabil până la 30.04.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1736
(21)Numarul depozituluia 2001 0030
(22)Data depozitului2001.02.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiHURMUZACHE Viorel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHURMUZACHI Viorel, MD; HURMUZACHI Artur, MD; HURMUZACHE Eduard, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiHURMUZACHE Viorel, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru decompresiune şi protezare intervertebrală
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 2/44 (2006.01); A61M 29/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.09.30
(47)Data eliberării brevetului2002.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.02.02
 Data decăderii din drepturi2006.02.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200030