For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1780
(21)Numarul depozituluia 2001 0032
(22)Data depozitului2001.02.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.02.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDUMBRAVA Vlada-Tatiana, MD; TCACIUC Eugen, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al pacienţilor cu ciroze hepatice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/065 (2006.01); A61K 31/41 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.11.30
(47)Data eliberării brevetului2002.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.02.02
 Data decăderii din drepturi2003.02.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200032