For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2018
(21)Numarul depozituluia 2001 0042
(22)Data depozitului2001.02.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a drimenolului din 11-monoacetatul driman-8a,11-diolului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 33/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.10.31
(47)Data eliberării brevetului2003.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.02.22
 Data decăderii din drepturi2009.02.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200042