For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.05.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 11.08.2003 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2003 Eliberarea brevetului (C2) 15.03.2006 Valabil pana la 31.05.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2177
(21)Numarul depozituluia 2001 0063
(22)Data depozitului2001.03.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.03.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; ODAINÂI Valeriu, MD; CHIRILESCU Corneliu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiReductor precesional
(13)Codul documentului
C2, BOPI 12/2003
B1, BOPI 05/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.05.31
(47)Data eliberării brevetului2003.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.03.15
 Data decăderii din drepturi2006.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200063