For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.08.2001 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2003 Publicarea cererii (A) 31.01.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.07.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2005 Eliberarea brevetului (C2) 15.03.2006 Valabil pana la 30.06.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2679
(21)Numarul depozituluia 2001 0064
(22)Data depozitului2001.03.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.03.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; NICU Tudor, MD; CIUPERCĂ Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMotor cu ardere externă
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2005
B2, BOPI 01/2005
A, BOPI 02/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F02B 75/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.01.31
(47)Data eliberării brevetului2005.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.03.15
 Data decăderii din drepturi2006.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200064