For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.04.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.04.2001 Examinarea preliminara 04.01.2002 Examinarea de fond 30.09.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2003 Eliberarea brevetului (G2) 11.04.2006 Valabil pana la 30.06.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2004
(21)Numarul depozituluia 2001 0098
(22)Data depozitului2001.04.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.08.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; MASCENCO Natalia, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; SCUTELNIC Ruslan, MD; GUBCIN Vitalie, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a glicozidelor furostanolice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2003
F1, BOPI 09/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07J 71/00 (2006.01); H01H 23/14 (2006.01); H01H 23/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.09.30
(47)Data eliberării brevetului2003.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.11
 Data decăderii din drepturi2006.04.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200098