For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.04.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.06.2002 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2002 Publicarea cererii (A) 31.07.2003 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.01.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2004 Eliberarea brevetului (C2) 19.04.2007 Valabil pana la 31.08.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2205
(21)Numarul depozituluia 2001 0105
(22)Data depozitului2001.04.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.04.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; GAINA Anton, MD; ZADOROJNÎI Boris, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Rampă a maşinii de stropit
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.04.19
 Data decăderii din drepturi2007.04.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200105