For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 20.08.2001 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2003 Eliberarea brevetului (C2) 24.04.2006 Valabil până la 30.06.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2036
(21)Numarul depozituluia 2001 0109
(22)Data depozitului2001.04.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.04.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSEMENCIUC Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; SERBIAN Roman, MD; TCACENCO Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSEMENCIUC Alexandru, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru aliere cu explozie electrică
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23P 17/00 (2006.01); B23P 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.11.30
(47)Data eliberării brevetului2003.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.24
 Data decăderii din drepturi2006.04.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200109