For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.04.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.08.2001 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2002 Publicarea cererii (A) 30.04.2003 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.10.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2003 Eliberarea brevetului (C2) 25.04.2006 Valabil pana la 31.08.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2151
(21)Numarul depozituluia 2001 0112
(22)Data depozitului2001.04.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.04.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAJIN Tudor, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; BOTEZ Cleopatra, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi dispozitiv de ardere a combustibilului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F23D 14/18 (2006.01); F23N 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.04.30
(47)Data eliberării brevetului2004.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.25
 Data decăderii din drepturi2006.04.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200112