For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.04.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.10.2001 Examinarea preliminara si de fond 29.02.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2004 Eliberarea brevetului (C2) 02.04.2009 Valabil pana la 31.10.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2372
(21)Numarul depozituluia 2001 0120
(22)Data depozitului2001.04.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.04.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"CARMEZ", SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRIJATÂI Petru, MD; BESPALIUC Valentina, MD; SEMIONOVA Tamara, MD; COVALIOV Victor, MD; CÂSLARU Anatolie, MD; OBUHOV Iurie, MD; BOGDANOV Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"CARMEZ", SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de producere a salamului crud afumat
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2004
B1, BOPI 02/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A22C 11/00 (2006.01); A23L 1/30 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.02.29
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCRASNOVA Nadejda, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.04.02
 Data decăderii din drepturi2009.04.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200120