For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2207
(21)Numarul depozituluia 2001 0122
(22)Data depozitului2001.05.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPURICI Georgeta, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPURICI Georgeta, MD; CICALA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPURICE Georgeta, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie şi procedeu de fabricare a pâinii
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 2/00 (2006.01); A21D 2/02 (2006.01); A21D 2/36 (2006.01); A21D 8/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria, BAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.05.03
 Data decăderii din drepturi2009.05.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200122