For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.05.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.06.2001 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2002 Publicarea cererii (A) 31.07.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2004 Eliberarea brevetului (C2) 03.05.2009 Valabil pana la 30.11.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2207
(21)Numarul depozituluia 2001 0122
(22)Data depozitului2001.05.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPURICI Georgeta, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPURICI Georgeta, MD; CICALA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPURICE Georgeta, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie şi procedeu de fabricare a pâinii
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 2/00 (2006.01); A21D 2/02 (2006.01); A21D 2/36 (2006.01); A21D 8/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria, BAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.05.03
 Data decăderii din drepturi2009.05.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200122