For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.04.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.07.2001 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2002 Eliberarea brevetului (G2) 25.04.2003 Valabil până la 31.10.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1802
(21)Numarul depozituluia 2001 0153
(22)Data depozitului2001.04.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGÂLCA Gheorghe, MD; HUZUN Petru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGÂLCA Gheorghe, MD; HUZUN Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGÂLCA Gheorghe, MD; HUZUN Petru, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a produsului de desert din fructe şi legume
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/212 (2006.01); A23L 1/307 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.12.31
(47)Data eliberării brevetului2002.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCRASNOVA Nadejda
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.04.25
 Data decăderii din drepturi2003.04.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200153