For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.05.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.08.2001 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2003 Eliberarea brevetului (G2) 31.10.2004 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1974
(21)Numarul depozituluia 2001 0165
(22)Data depozitului2001.05.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR AL MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE AL REPUBLICII MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI, RO;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGAVRILIŢA Lidia, MD; BUTNARU Gallia, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR AL MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE AL REPUBLICII MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI, RO;
(54)Titlul inventiei Procedeu de înmulţire a entomofagului Trichogramma sp.
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.05.30
 Data decăderii din drepturi2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200165