For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.05.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.08.2001 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2003 Eliberarea brevetului (G2) 31.10.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1958
(21)Numarul depozituluia 2001 0166
(22)Data depozitului2001.05.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR AL MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGAVRILIŢA Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR AL MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de producere în masă a trihogramei Trichogramma evanescens W. (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.07.31
(47)Data eliberării brevetului2003.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.05.30
 Data decăderii din drepturi2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200166