For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.04.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.02.2002 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2003 Eliberarea brevetului (C2) 17.04.2007 Valabil pana la 30.06.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2100
(21)Numarul depozituluia 2001 0170
(22)Data depozitului2001.04.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.04.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Esteri metilici ai acidului (+)-(1S,3R)-2,2-dimetilciclopropan-3-etil-1,3(2,2)-tri carbonic si procedee de obtinere a lor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 13/04 (2006.01); C07C 67/05 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.02.28
(47)Data eliberării brevetului2003.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.04.17
 Data decăderii din drepturi2007.04.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200170