For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2035
(21)Numarul depozituluia 2001 0172
(22)Data depozitului2001.05.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; IVANOV Victoria, MD; POPOVICI Ion, MD; CALENICI Oleg, MD; TODIRAŞ Mihai, MD; GUDUMAC Valentin, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de micşorare a contracţiei vasculare induse de agenţii vasoconstrictori naturali
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 9/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.11.30
(47)Data eliberării brevetului2003.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.05.28
 Data decăderii din drepturi2008.05.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200172