For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2781
(21)Numarul depozituluia 2001 0181
(22)Data depozitului2001.06.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE LA TEMPERATURI ÎNALTE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLID AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCANŢER Valeriu, MD; MIGLEI Dragoş, MD; DÂNTU Maria, MD; ZASAVIŢCHI Efim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE LA TEMPERATURI ÎNALTE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLID AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de majorare a coeficientului fortei termoelectromotoare a termoelementului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.05.31
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina, COJOCARU Ala, SĂU Tatiana
 Data abandonarii (se considera retrasa)2002.11.30
 Temeiulart.16(8)
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.13
 Data decăderii din drepturi2006.06.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200181