For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.06.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.09.2002 Examinarea de fond 30.11.2002 Publicarea hot. de respingere 27.12.2002 Publicare restabilire in drepturi 10.04.2003 Examinarea preliminara 31.07.2003 Publicarea cererii (A) 31.05.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.11.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (C2) 13.06.2006 Valabil pana la 10.10.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2781
(21)Numarul depozituluia 2001 0181
(22)Data depozitului2001.06.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE LA TEMPERATURI ÎNALTE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLID AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCANŢER Valeriu, MD; MIGLEI Dragoş, MD; DÂNTU Maria, MD; ZASAVIŢCHI Efim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE LA TEMPERATURI ÎNALTE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLID AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de majorare a coeficientului fortei termoelectromotoare a termoelementului
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2006
B2, BOPI 05/2005
A, BOPI 07/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.05.31
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina, COJOCARU Ala, SĂU Tatiana
 Data abandonarii (se considera retrasa)2002.11.30
 Temeiulart.16(8)
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.13
 Data decăderii din drepturi2006.06.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200181