For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.06.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.10.2001 Examinarea de fond 15.11.2002 Examinarea preliminară 31.01.2003 Publicarea cererii (A) 31.03.2003 Publicarea hot. de respingere 31.07.2004 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.01.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2005 Eliberarea brevetului (C2) 15.06.2006 Valabil până la 10.10.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2495
(21)Numarul depozituluia 2001 0186
(22)Data depozitului2001.06.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSAFRONOV Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiURECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiACADEMIA DE INGINERII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Material pentru incarcare prin sudare
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23K 35/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCHIŢCO Eugen, EGOROV Tamara, IUSTIN Viorel
 Data abandonarii (se considera retrasa)2003.03.31
 Temeiulart.16(8)
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.15
 Data decăderii din drepturi2006.06.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:9798, 2004.10.04
Datele iniţiale:SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
Datele finale:Urechean Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
 Contract de cesiune
EtapaBrevet (Titular)
Nr. şi data deciziei:776, 2005.03.15
Nr. şi data contractului:758, 2005.03.15
Datele iniţiale:SAFRONOV Ion, MD;
Datele finale:ACADEMIA DE INGINERI DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; Bd. Ştefan cel Mare nr. 83, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200186