For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2108
(21)Numarul depozituluia 2001 0187
(22)Data depozitului2001.06.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTCACENCO Andrei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTCACENCO Andrei, MD; GAVREV Valeriu, MD; SAFRONOV Ion, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTCACENCO Andrei, MD;
(54)Titlul inventiei Generator de oscilaţii ultrasonore pentru defectoscop
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 29/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.02.28
(47)Data eliberării brevetului2003.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.06.15
 Data decăderii din drepturi2004.06.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200187