For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.06.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.01.2002 Examinarea preliminară şi de fond 28.02.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2003 Eliberarea brevetului (C2) 15.06.2004 Valabil până la 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2108
(21)Numarul depozituluia 2001 0187
(22)Data depozitului2001.06.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTCACENCO Andrei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTCACENCO Andrei, MD; GAVREV Valeriu, MD; SAFRONOV Ion, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTCACENCO Andrei, MD;
(54)Titlul inventiei Generator de oscilaţii ultrasonore pentru defectoscop
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 29/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.02.28
(47)Data eliberării brevetului2003.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.06.15
 Data decăderii din drepturi2004.06.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200187