For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2819
(21)Numarul depozituluia 2001 0201
(22)Data depozitului2001.06.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŢURCAN Ilie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiURECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; ŢURCAN Ilie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiACADEMIA DE INGINERII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Material pentru electrozi
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C22C 38/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia
 Temeiulart.16(8)
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.26
 Data decăderii din drepturi2007.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Contract de cesiune
EtapaCerere (Solicitant)
Nr. şi data deciziei:774, 2005.03.15
Nr. şi data contractului:756, 2005.03.15
Datele iniţiale:ŢURCAN Ilie, MD;
Datele finale:ACADEMIA DE INGINERI DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; Bd. Ştefan cel Mare nr. 83, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200201