For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.07.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.10.2001 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2003 Eliberarea brevetului (C2) 10.07.2010 Valabil până la 31.01.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2053
(21)Numarul depozituluia 2001 0215
(22)Data depozitului2001.07.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; STAMATI Adela, MD; SCOFERŢA Petru, MD; HOLBAN Tiberiu, MD; MAGDEI Mihai, MD; SPÂNU Igor, MD; BÎRCA Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu cu acţiune interferonogenă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61K 31/702 (2006.01); A61K 31/7028 (2006.01); A61P 31/00 (2006.01); A61P 31/12 (2006.01); A61P 37/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
(47)Data eliberării brevetului2003.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.07.10
 Data decăderii din drepturi2010.07.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200215