For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2146
(21)Numarul depozituluia 2001 0218
(22)Data depozitului2001.07.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; STĂVILĂ Vitalie, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Materiale dielectrice pe bază de combinaţii coordinative heteronucleare ale cobaltului(III) şi bismutului(III)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01G 29/00 (2006.01); C01G 51/12 (2006.01); C07C 55/24 (2006.01); C07F 9/94 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.04.30
(47)Data eliberării brevetului2003.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.12
 Data decăderii din drepturi2006.07.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200218