For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.07.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.10.2001 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2003 Eliberarea brevetului (C2) 12.07.2006 Valabil până la 30.11.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2146
(21)Numarul depozituluia 2001 0218
(22)Data depozitului2001.07.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; STĂVILĂ Vitalie, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Materiale dielectrice pe bază de combinaţii coordinative heteronucleare ale cobaltului(III) şi bismutului(III)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01G 29/00 (2006.01); C01G 51/12 (2006.01); C07C 55/24 (2006.01); C07F 9/94 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.04.30
(47)Data eliberării brevetului2003.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.12
 Data decăderii din drepturi2006.07.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200218