For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.07.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.10.2001 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2002 Eliberarea brevetului (G2) 13.07.2018 Valabil pana la 31.01.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1947
(21)Numarul depozituluia 2001 0220
(22)Data depozitului2001.07.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.03.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DVORNIN Ala, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DVORNIN Ala, MD; DVORNINA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DVORNIN Ala, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină a ciupercii Lentinus edodes (Berk.) Sing. - producătoare de biomasă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2003
F1, BOPI 06/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.06.30
(47)Data eliberării brevetului2003.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.07.13
 Data decăderii din drepturi2018.07.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200220