For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1947
(21)Numarul depozituluia 2001 0220
(22)Data depozitului2001.07.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.03.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DVORNIN Ala, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DVORNIN Ala, MD; DVORNINA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DVORNIN Ala, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină a ciupercii Lentinus edodes (Berk.) Sing. - producătoare de biomasă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.06.30
(47)Data eliberării brevetului2003.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.07.13
 Data decăderii din drepturi2018.07.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200220