For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1947
(21)Numarul depozituluia 2001 0220
(22)Data depozitului2001.07.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.03.1999
(71)SolicitantRUDIC Valeriu, MD; DVORNIN Ala, MD;
(72)InventatorRUDIC Valeriu, MD; DVORNIN Ala, MD; DVORNINA Elena, MD;
(73)TitularRUDIC Valeriu, MD; DVORNIN Ala, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină a ciupercii Lentinus edodes (Berk.) Sing. - producătoare de biomasă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2003.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.07.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200220