For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.07.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 26.10.2001 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2002 Eliberarea brevetului (G2) 13.07.2018 Valabil până la 31.01.2020 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 13.07.2021 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1947
(21)Numarul depozituluia 2001 0220
(22)Data depozitului2001.07.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.03.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DVORNIN Ala, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DVORNIN Ala, MD; DVORNINA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DVORNIN Ala, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină a ciupercii Lentinus edodes (Berk.) Sing. - producătoare de biomasă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.06.30
(47)Data eliberării brevetului2003.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.07.13
 Data decăderii din drepturi2018.07.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200220